Учење на Трансценденталната Медитација

Првиот чекор е да присуствувате на бесплатното воведно предавање за Трансценденталната Медитација. Тоа трае околу еден час и дава целосен преглед на техниката и на начинот на кој таа се учи. Исто така ќе имате можност приватно да разговарате со учителот во врска со било какви лични прашања и дилеми. Доаѓањето на воведното предавање во никој поглед не ве обврзува да ја научите техниката.

Следен чекор

Курсот се состои од 90-минутни сесии во неколку последователни денови по што следуваат редовни приватни сесии со учителот, како и повремени семинари во текот на првите шест месеци за да бидеме сигурни дека правилно медитирате и ги уживате придобивките од тоа. Веднаш по првата инструкција ќе бидете во можност самостојно да медитирате во удобноста на вашиот дом.

По курсот

Трансценденталната Медитација ќе стане дел од вашата дневна рутина во кој пријатно ќе уживате. Сепак, има и многу дополнителни средби на медитантите, викенд курсеви и напредни курсеви за оние што сакаат да учествуваат.

Курсевите се одржуваат од страна на квалификувани учители кои поминале најмалку шест месеци низ целодневни програми за тренинг дизајнирани од Махариши Махеш Јоги, основачот на Трансценденталната Медитација.

Цена на курсот

За да биде учењето на Трансценденталната Медитација достапно за што повеќе луѓе, а истовремено и да ни овозможи да ги покриваме нашите трошоци, цената на курсот е определена во зависност од тоа дали имате редовни примања, како и од животниот стандард во секоја земја. Покрај самиот курс, добивате и шест месечна програма за поддршка, за да ви помогнеме да добиете максимални придобивки од вашата медитација.

Закажете локално воведно предавање

закажете сега

Гери П Каплан

Гери П Каплан, вонреден професор на Универзитетот за Медицина во Њујорк

"Ако имате техника која ја практикувате по 20 минути два пати дневно, техника која ви овозможува да бидете динамични во вашите активности, а да не го акумулирате стресот кој е штетен за вашето здравје, тогаш го имате клучот за подобро здравје."