Што е Трансценденталната Медитација?

ТМ е ненапорна, едноставна, длабоко ефективна, уникатна форма на медитација која се практикува 20 минути два пати на ден, седејќи удобно со затворени очи. Секој може да практикува Трансцендентална Медитација.

Техниката дозволува активноста на умот да се смири на природен начин се додека не искуси мир, но истовремено е сосема буден. Тоа овозможува стресот и заморот природно да се елиминираат, резултирајќи со поголема енергија, јаснотија и уживање во животот.

Што не е ТМ

Тоа не е религија или филозофија и не бара промена во животниот стил. Не е концентрација, контемплација или набљудување на мислите – ниту пак е вообичаена медитација со мантра. Трансценденталната Медитација нема да ги попречи вашите постоечки верувања. Тоа е едноставна ментална техника. Праксата не доаѓа во конфликт со било кои верувања, религии или слично, а во исто време луѓето често изјавуваат дека редовната медитација дава јаснотија и перспектива на нивните највисоки стремежи.

Како функционира

Трансценденталната Медитација му овозможува на умот да се смири внатрешно и да премине преку мислата, да го искуси изворот на мислата – чистата свест, исто така позната како трансцендентална свест. Ова е најмирното и најтивкото ниво на свеста – вашето најдлабоко внатрешно Себство. Во оваа состојба на одморна будност, вашиот мозок функционира со значително поголема кохеренција и вашето тело добива длабок одмор.

Како ТМ се разликува од другите техники

За разлика од другите техники, ТМ техниката не вклучува концентрација, контемплација или контрола на вашиот ум. Таа е ненапорна и пријатна и може да се практикува удобно седејќи. ТМ техниката му овозможува на вашиот ум лесно да трансцендира, да се смири во внатрешноста, во изворот на мислата – а тоа претставува природна состојба на чистата свест и одморната будност. Ова автоматско само-трансцендирање е уникатна карактеристика на ТМ техниката. Другите форми на медитација може да предизвикаат ефекти во одредени области, но само ТМ-от, како што е докажано во стотици студии, резултира со моментални и долгорочни придобивки за здравјето на умот и телото.

Закажете локално воведно предавање

закажете сега

Д-р Џон Хагелин, Квантен Физичар

Д-р Џон Хагелин,
Квантен Физичар

"Трансценденталната Медитација е најшироко истражуваната форма на медитација и нејзините придобивки за умот, телото и емоциите се потврдени од стотици различни студии."