Како може една техника да ни донесе придобивки во толку многу различни области од животот

Истражувачите заклучија дека Трансценденталната Медитација ја витализира внатрешната интелигенција на телото, поддржувајќи ја неговата вродена способност за лекување. ТМ го користи изворот на интелигенцијата на природата како основа за умот, со што ги подобрува сите аспекти на менталното функционирање. Бидејќи умот и телото се интимно поврзани, ова има мерливи ефекти и на телото. Поради тоа, ТМ ни донесува многу различни придобивки во сите области од животот.

Повеќе од 600 научни студии

Повеќе од 600 научни студии кои што ги потврдуваат придобивките од техниката на Трансцендентална Медитација се направени во 250 независни универзитети и медицински училишта во 33 земји во изминатите 40 години.

 

 

Списание за Клиничка Психологија 1989
45:957–974
video: Garry Kaplan on TM

Д-р Гери Каплан за придобивките од TM - (3 мин.) 

Закажете локално воведно предавање

закажете сега

Д-р Џон Хагелин, Квантен Физичар

Д-р Џон Хагелин,
Квантен Физичар

"Трансценденталната Медитација е најшироко истражуваната форма на медитација и нејзините придобивки за умот, телото и емоциите се потврдени од стотици различни студии."