Трансценденталната Медитација беше пренесена во светот од Махариши Махеш Јоги пред повеќе од 57 години и денес се практикува од околу 6 милиони луѓе.

ТМ во Македонија

Добродојдовте на интернет-страната за Трансцендентална Медитација во Македонија. Во рамките на Македонија Трансценденталната Медитација (ТМ) се предава од страна на акредитиран и квалификуван учител.

Кои се придобивките од ТМ техниката

Трансценденталната Медитација го развива целосниот потенцијал на животот кај секого. Деталните истражувања имаат потврдено дека ТМ техниката го редуцира стресот и аксиозноста, резултирајќи со поголем внатрешен мир, креативно размислување, подобро здравје, поголем успех и среќа. повеќе

Како да научам и да дознаам повеќе?

Ние редовно држиме БЕСПЛАТНИ воведни предавања за Трансценденталната Медитација. Можете да се регистрирате on-line за секое наредно предавање кое е објавено подолу, или ве молиме јавете се во локалниот центар за повеќе информации. повеќе

Закажете локално воведно предавање

закажете сега

Запознајте го учителот

Ана Филиповска, Учител по ТМ, Македонија

Ана Филиповска научи Трансцендентална Медитација (ТМ) на возраст од 14 години и стана учител по Трансцендентална Медитација во 2013 година. повеќе